top of page

מטרת העל שלנו היא יצירת סביבת לימוד טובה יותר בבתי הספר היסודיים באזורים הכפריים והקמת מרכזים קהילתיים לפעילות לנוער בתחומים: ספורט, חינוך ותנועות נוער.
הפרויקט המיוחד ישלב פעילות משלחות ליעד אחד, לאורך מספר שנים, עד השגת המטרה בפרויקט.

תשובות לשאלות נפוצות
IMG_5861.jpg
  • שדרוג תשתיות פנים וחוץ של בתי הספר והמרכזים הקהילתיים.
  • העשרת הלמידה הבלתי פורמלית בדור הצעיר בשעות הלימודים ומחוצה לה.
  • הקמת מרכז נוער קהילתי לספורט, למידה בלתי פורמלית  ופעילויות חוץ באמצעות הקמת תנועות נוער.
  • דוגמאות ללמידה בלתי פורמלית כוללות נושאים כמו: עזרה ראשונה, בריאות והיגיינה, בטיחות בדרכים, סביבה ושינויי אקלים, העצמה, ספורט קהילתי, הכרת הטבע, משחקים מהנים שונים, בניה וחשיפה בינלאומית.
  • שיתוף הפעולה עם הקהילה נוצר במטרה לחזק יוזמות מקומיות ולתת מענה לצרכים השונים.
  • חווית המתנדבים, הקשבה לצרכים ולרצונות, לתת מקום לכל אחד ואחת בהתאם לכישוריו.
bottom of page